Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Do Horní Lužice za kulturou

Lužičtí Srbové

Kultura a historie Oberlausitz je spojena s Lužickými Srby. Tento nejmensí slovanský národ si dodnes zachovává svou řeč a zvyky uprostřed německého prostředí.  Proto jsou také veřejné nápisy (města, ukazatele, atd.)  v regionu dvojjazyčné, v lužické srbstině a němčině.

Lužičtí Srbové v Oberlausitz velmi přispívají ke kulturní různorodosti regionu. Obzvlásť  každoroční Velikonoční jízdy o Velikonoční neděli vzbuzují  zájem i za hranicemi regionu.  O zachování historie a kultury Lužických Srbů se starají různá zařízení. V Bautzenu se například nachází dvojjazyčné divadlo, Muzeum Lužických Srbů, Lužickosrbské kulturní informační centrum, skoly, které tento jazyk vyučují anebo probíhá výuka přímo v lužickosrbském jazyce.

Živoucí zvyky, otevřenost, zachování vlastní identity jsou charakteristické znaky Lužických Srbů v Oberlausitz.

Velikonoční jezdci

Velikonoční jezdci

Více informací:

Serbski muzej/Lužickosrbské muzeum

Domowina (Zastoupení zájmů Lužických Srbů)

Německo-lužickosrbské lidové divadlo Budyšín

Lužickosrbský národní soubor

Najít nabídky pro cestování

Paušální nabídky pro cestování najdete zde.