Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Prázdninový regionHospodářský regionKulturní regionRegionální management

Milostivý kostel Sv. Kříže

Historie.
Epitaf na milostivém kostele Sv. Kříže v polské Jelení Hoře/Jelenia Góra/Hirschberg vypráví o neobvyklém osudu: pastor Gottlob Adolph, který navštěvoval gymnázium v Žitavě a studoval v Lipsku, byl v roce 1745 zasažen na kazatelně bleskem - v Evropě zcela ojedinělý případ. S barokním chrámem jsou spojeny velké dějiny a řada příběhů. Vznikl v letech 1709 až 1718 jako jeden ze šesti tzv. milostivých kostelů ve Slezsku. Ty byly na základě Altranstadtské konvence z roku 1707 přiznány evangelickým věřícím. Rovnoprávnost protestantů prosadil proti habsburskému císaři Josefu I. švédský král Karel XII.

Architektura.
Jako projev díků byl kostel postaven podle předlohy stockholmského kostela Sv. Kateřiny švédského stavebního mistra Martina Frantze – dokonce ještě vyšší a monumentálnější. Stavba má půdorys řeckého kříže. 57 metrů vysoká masivní kupole se čtyřmi štíhlými věžemi dává už z vnějšku tušit velikost chrámu. Kostel nabízí díky dvoupatrovým emporám místo více než 4 000 věřícím. Stavba dnes slouží jako katolický kostel posádkové farnosti Sv. Kříže.

Umělecká díla.
Za bohatou výzdobu interiéru vděčí chrám příspěvkům zámožných občanů města. Obrovský prostor nabízí neustále nový a nový pohled na půvabné tvary, barvy a postavy. Zdobená kazatelna z roku 1717 je darem od zhořeleckého kupce. Byla vytesána z jediného kusu pískovce. V kostelní lodi ohromí návštěvníky iluzionistické fresky pražského umělce Felixe Antona Schefflera. Nad hlavním oltářem se zdvíhá mohutný prospekt varhan, umělecky jednotný celek vytvořený v roce 1727. Varhany (4 571 píšťal, 76 registrů) patří k těm nejnádhernějším a s nejkrásnějším zvukem v Polsku. Dívat se, divit se a nacházet klid – to vše lze nejen v kostele, ale i v přilehlém parku s barokními náhrobními kaplemi a epitafy.

Milostivý kostel Sv. Kříže Milostivý kostel Sv. Kříže Milostivý kostel Sv. Kříže

 

Prohlídky:

po telefonické domluvě nebo
vždy 30 min. před mší

Vstupné je zdarma.

Prohlídky:
15 až 20 min

Ohlášení skupin nejméně
1 den před prohlídkou

Mše:

pondělí až sobota
7.00 hod., 7.30 hod. a 18.00 hod

pátek
navíc 10.00 hod

sobota
svatby 14.00 hod. až 17.00 hod

neděle
7.00 hod., 8.30 hod., 10.00 hod.,
11.30 hod., 13.00 hod., 16.00 hod.,
18.00 hod. a 20.00 hod

Výletní cíle:

Zřícenina hradu Chojnik/Kynast
ve okolí města Jelenia Góra. Hrad postaven ve 14. století na strmé, 627 m vysoké žulové skále Nedobytná pevnost V roce 1675 zničena zásahem blesku

Dům Gerharta Hauptmanna
„Dům Wiesenstein“ v obci Agnetendorf Postaven v letech 1900/1901, obýván spisovatelem až do jeho smrti v roce 1946. Hala s freskami od Avenaria (1922). Dnes slouží jako Hauptmannovo muzeum a centrum německo-polských setkání

Krkonošské muzeum
Začátky spadají do konce 19. stol 1912-1914 stavba dnešní budovy. Vzácné předměty, mj sbírka skla s 8 000 exponáty (zejména česko-slezské sklo)

Městský farní kostel Sv. Erasma a Pankráce
Nejstarší stavba v Jelení Hoře (14. století). Bazilika z lomového kamene s barokní helmovou střechou (1736)

Cieplice Śląskie Zdrój/
Bad Warmbrunn

v okolí města Jelenia Góra Nejstarší polské lázně (od r. 1281). Minerální prameny s teplotou až 90° C. „Dlouhý dům” – nejstarší lázeňská budova (cisterciácká stavba z roku 1546, přestavěná v barokním stylu)

 

Kontakt

Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej

58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27

it@jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl