Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Co oznacza „Via Sacra“?

Via Sacra Podrózowanie bez granic. „Via Sacra“ jest nowym szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Szlak ten wiedzie do jedynych w swoim rodzaju sakralnych budowli i skarbów sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie.

Przez wieki. Na szlaku „Via Sacra“ ożywia się tysiącletnia kultura i kult religijny Europy Środkowej. Architektura i sztuka sakralna, legendy, wydarzenia i ważne osobistości o randze europejskiej są świadectwem trwającego całe stulecia ścisłego współżycia Niemców, Polaków i Czechów na tym obszarze po obu stronach Nysy.

W zadumie. Szlak „Via Sacra“ ze swymi Stacjami jest kontrastem do codzienności, napiętnowanej stresem, pośpiechem i obawami. Kto gotowy jest poddać się szczególnemu oddziaływaniu miejsc sakralnych, ten może znaleźć w tych tak kulturalno-historycznie ważnych Stacjach wyciszenie, powagę, spokój, równowagę oraz wewnętrzne skupienie. Niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, czy nim nie jest.

 

Broschüre "Spotkania, które poruszają"

Broschüre „Spotkania, które poruszają"

Faltblatt „Via Sacra - Stacje i Partnerzy”

Faltblatt „Via Sacra - Stacje i Partnerzy”

Zamówienie broszury

Die Broschüre „Spotkania, które poruszają" hier bestellen.