Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Wspólnota Bracka w Herrnhut mala miejscowośc slynna na calym świecie

Ewangelicka Jednota Bracka w Herrnhut

Ewangelicka Jednota Bracka w Herrnhut

Założenie.
Kamień pamiątkowy przypomina dzisiaj o tym historycznym momencie: przy drodze między Löbau i Żytawą cieśla morawski, Christian David ściął 17 czerwca 1722 r. pierwsze drzewo na nową osadę. Powstała ona na dobrach nacechowa- nego pietyzmem reformatora religijnego, Mikołaja Ludwika hrabiego von Zinzendorfa (1700-1760). „Pod opiekę Pana” udali się przede wszystkim morawskoczescy uciekinierzy religijni. W nowej miejscowości Herrnhut dzielili się wzajemnie wiarą i życiem codziennym.

Działania.
W roku 1732 Wspólnota Chrześcijańska podjęła pracę misjonarską. W następnych dziesięcioleciach powstały stacje misyjne na całym świecie. Dzięki swej pracy misjonarskiej i humanitarnej Wspólnota Bracka z Herrnhutu rozsławiła to małe miasteczko w górnołużyckim krajobrazie górskim na skalę międzynarodową. Ewangelicki, niezależny od pań- stwa kościół  jest dziś obecny w 30 krajach na pięciu kontynentach. „Hasła” (słowa biblijne na każdy dzień) z Herrnhutu są drukowane w milionowych nakładach w 50 językach. Licząca ok. 180 lat gwiazda herrnhucka rozjaśnia w czasie Adwentu tysiące mieszkań, kościołów, placów i ulic daleko poza granicami tej miejscowości.

Odkrycia.
W czasach obecnych każdy zaułek Herrnhutu oddycha historią. Zwiedzający zauważą budynki w skromnym herrnhuckim stylu barokowym, między nimi folwark i Dużą Salę Kościelną. Muzeum etnograficzne prezentuje przedmioty zebrane przez misjonarzy na całym świecie. Jedyny w swoim rodzaju jest Grunt Boży Wspólnoty Brackiej, założony w roku 1730 cmentarz posiadający 6 tys. takich sa- mych nagrobków i pochodząca z roku 1790 wieża widokowa „Altan”. Przechadzka wśród pomników, wystawa Jednoty, ścieżka naukowa im. Zinzendorfa w lesie Jednoty i ścieżka z rzeźbami „Droga wiary” pomagają w poszuki- waniu historycznych śladów. Budynek Jednoty Brackiej w Herrnhut dla celów wypoczynkowych lub konferencyjnych (tel. +49 (0) 3 38 40) zaprasza grupy, rodziny i indywidualnych turystów do pobytu w tym tak bogatym w historię miejscu.

Ewangelicka Jednota Bracka w Herrnhut Ewangelicka Jednota Bracka w Herrnhut Ewangelicka Jednota Bracka w Herrnhut

Oprowadzania:

miejscowość, wystawa Jednoty,
Duża Sala Kościelna,
folwark, Grunt Boży i in.
w środy o godz. 10.00
(spotkanie w Informacji Turystyczne)
także po uprzednim uzgodnieniu
tel.: +49 (35873) 30677

Wystawa Jednoty
ul. Zinzendorfplatz 4
D-02747 Herrnhut
tel.: +49 (35873) 2405
w poniedz., wtorki, czwartki
w godz. 09.00 – 11.30
wtorek w godz. 15.00 – 17.30

Muzeum Regionalne
Historia Wspólnoty Brackiej
i miejscowości
ul. Comeniusstraße 6
wtorek – piątek
w godz. 09.00 – 17.00
sobota, niedziela / dni świąteczne
w godz. 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Kontakt: Informacja Turystyczna

Muzeum Etnograficzne
Założone w roku 1878,
„Etnografia i Herrnhucka Misja”
ul. Gothestraße 1, D-02747 Herrnhut
tel./fax: +49 (35873) 2403
wtorek – piątek
w godz. 09.00 – 17.00
sobota, niedziela/dni świąteczne
w godz. 09.00 – 12.00, 13.00  - 17.00
w poniedziałki oraz
24 i 31 grudnia
Muzeum zamknięte

Do otrzymania jest bilet łączony dla wszystkich muzeów

Informacja Turystyczna
ul. Comeniusstraße 6
D-02747 Herrnhut
tel.: +49 (35873) 2288
toursimus@herrnhut.de
www.herrnhut.de

Kontakt

Ewangelicka Wspólnota Bracka
ul. Zittauer Straße 20
02747 Herrnhut

Telefon: +49 (35873) 487-0
Fax: +49 (35873) 487-99

www.ebu.de
info@ebu.de