Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze

Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze Światowe dziedzictwo kulturowe.
Budowa kościoła w latach 1654/55 podlegała surowym zobowiązaniom: jego odległość od murów miejskich musiała odpowiadać zasięgowi strzału armatniego. Jako materiał budowlany mogły służyć jedynie: drewno, glina, piasek i słoma. Mimo tego, a może właśnie dlatego Kościół Pokoju w Jaworze stał się jako budowla i świadectwo historii czymś nadzwyczajnym. Po wojnie trzydziestoletniej podczas pokoju westfalskiego z roku 1648 cesarz habsburski pod naciskiem protestanckich Szwedów daje ewangelikom na Śląsku – który stał się ponownie katolicki – uprawnienie do budowy trzech własnych kościołów. Do dziś zachował się Kościół Pokoju w Jaworze i tego samego typu w Świdnicy. Oba stanowią w Europie największe budowle sakralne o drewnianej konstrukcji szkieletowej. W roku 2001 zostały uznane przez UNESCO za światowe dziedzictwo kulturowe.

Wyposażenie.
Skromna szata zewnętrzna kościoła pozostaje dla zwiedzających w kontraście z zapierającą dech wspaniałością i olbrzymią wielkością wnętrza. Ta śmiała budowla o powierzchni 1.180 m kw. może pomieścić 6 tys. wiernych. Bo przecież Dom Boży musiał nie-gdyś otworzyć swoje podwoje dla wielkiej liczby protestantów na Dolnym Śląsku. Balustrady czterech empor ozdabia 200 malowideł o tematyce przeważnie biblijnej, wykonanych w stylu śląskiego malarstwa ludowego. Nawa główna kościoła ma bogato zdobiony strop kasetowy.

Rewaloryzacja.
Jeszcze przed kilku lat kościół  był  w stanie  zupełnie zrujnowanym. W ramach polsko-niemieckiej współpracy został odrestaurowany. Organy odnowiła na przykład budziszyńska firma Eule. Od dnia 350-letniego jubileuszu jego poświęcenia w roku 2005 promieniuje również swym nowym pięknem ambona barokowa dłuta niemieckiego rzeźbiarza z Legnicy, Mateusza Knote i ufundowany w roku 1672 ołtarz główny. Na znawcach robi w tym kościele szczególne wrażenie współdziałanie architektury barokowej i luterańskiej teologii. Każdy zwiedzający jednak pozostaje pod imponującym wrażeniem rozpiętości i oddziaływania pomieszczenia – zarówno podczas dwujęzycznych nabożeństw, jak i koncertów oraz oprowadzań.

Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze

Godziny otwarcia:

poniedziałek – sobota
godz. 10.00 – 17.00
niedziela
godz. 12.00 – 17.00
(od kwietnia do października)

Poza godzinami otwarcia,
jak również
w inne miesiące,
po uprzednim uzgodnieniu

Wstęp:

płatny

Nabożeństwa:

w niedziele i dni świąteczne
godz. 11.00
w języku niemieckim
po uprzednim uzgodnieniu

Cele wycieczkowe:

Kościół Pokoju p.w. Świętej
Trójcy w Świdnicy/Schweidnitz

Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO. Budowla o drewnianej konstrukcji szkieletowej miesz-cząca 7,5 tys. wiernych. Dwu-piętrowe empory noszące w ozdobnych ramkach 78 wier-szy biblijnych i 47 ilustrowa-nych zasad wiary.

Krzyżowa/Kreisau
Były dwór pański rodziny von Moltke. „Krąg z Krzyżowej” w czasie II wojny światowej miał plany dla demokratycznych Niemiec. Helmuth James von Moltke został stracony po zamachu na Hitlera. Obecnie międzynarodowe miejsce spotkań młodzieży.

Ewangelicki kościół p.w. NMP
w Legnicy/Liegnitz

Najstarszy kościół w Legnicy z r. ok. 1240. Cenne witraże, których tematyka jest inspirowana motywami biblijnymi, historii reformacji i regionalnymi. Bogata galeria okienna należy do najważniejszych
dzieł tego rodzaju na Śląsku.

Klasztor opactwa cysterskiego
w Lubiążu/Leubus

Najstarszy i największy klasztor cysterski na Śląsku (1681-1720).
Dwuwieżowy kościół klasztorny z XIV w. i liczący 225 m długo- ści front klasztoru. Barokowa sala książęca z olbrzymim ma- lowidłem plafonu.

 

Faltblatt „Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze”

Faltblatt „Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze”

Kontakt

Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze
Park Pokoju 2
PL-59-400 Jawor

Telefon / Fax: +48 (76) 8703273

jawor@luteranie.pl