Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Kościół Łaski p.w. Świętego Krzyża

Historia.
Epitafium na murach Kościoła Łaski p.w. Świętego Krzyża w polskiej Jeleniej Górze opowiada o pewnym tragicznym losie: w Roku Pańskim 1745 pastora Gottloba Adolpha, który uczęszczał niegdyś do gimnazjum w Żytawie i studiował w Lipsku, trafił na ambonie śmiertelnie piorun. Było to jedyne wydarzenie tego typu  w całej Europie. Wielkie historie i wiele historii jest związanych z tym barokowym Domem Bożym. Powstał on w latach 1709-18 jako jeden z sześciu Kościołów Łaski na Śląsku. Zostały one przyrzeczone protestantom na mocy Konwencji w Altranstadt z roku 1707. Równouprawnienie protestantów przeforsował wobec cesarza habsburskiego Józefa I król szwedzki Karol XII.  

Architektura.
Jako wyraz wdzięczności Kościół został zbudowany wg wzoru sztokholmskiego kościoła św. Katarzyny przez szwedzkiego budowniczego Martina Frantza, ale monumentalnie prześcignął  jeszcze swój pierwowzór. Fundament budowli ma kształt greckiego krzyża. O wielkości kościoła można już przypuszczać z zewnątrz, widząc masywną – mającą 57 m wysokości – kopułę oraz cztery wysmukłe wieże. Dzięki dwupiętrowym emporom kościół może pomieścić ponad 4 tys. wiernych. Budowla służy obecnie jako kościół  katolicki plebanii garnizonowej p.w. Świętego Krzyża.

Arcydzieła sztuki.
Bogate wyposażenie wnętrza kościół zawdzięcza darowiznom zamożnych mieszkańców miasta. I za każdym razem otwierają się dla oka na nowo perspektywy pięknych form, farb oraz figur. Bogato zdobiona ambona z roku 1717 jest darowizną kupca z Görlitz. Została ona wycięta z jednego tylko bloku piaskowca. Nawa kościoła fascynuje pięknem iluzjonistycznych fresków pędzla praskiego mistrza Felixa Antona Schefflera. Ponad ołtarzem głównym wznosi się potężny prospekt organowy, który wykonano w roku 1727 jako artystyczną całość. Organy, mające 4.571 piszczałek i 76 registrów, należą do najwspanialszych i posiadających najpiękniejszy dźwięk w całej Polsce. Nie tylko w kościele, ale również i w otaczającym parku z jego barokowymi kaplicami grobowymi i epitafiami można się porozglądać, dać się zadziwić oraz znaleźć wewnętrzne wyciszenie.

Kościół Łaski p.w. Świętego Krzyża Kościół Łaski p.w. Świętego Krzyża Kościół Łaski p.w. Świętego Krzyża

Zwiedzanie:

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
lub 30 min. przed każdym nabożeństwem

Wstęp wolny

Oprowadzanie
trwa 15 do 20 minut

Zgłoszenie grup co najmniej
1 dzień przed oprowadzaniem

Nabożeństwa:

od poniedziałku do soboty
godz. 7.00, 7.30 i 18.00

w piątek
dodatkowo o godz. 10.00

w sobotę
śluby w godz. od 14.00 do 17.00

w niedzielę
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00 i 20.00

Cele wycieczkowe:

Ruina zamku Chojnik
W obrębie miejskim Jeleniej Góry. Zamek zbudowany w XIV wieku na stromej, mierzącej 627 m skale granitowej. Twierdza nie do zdobycia. Zniszczona w roku 1675 uderzeniem pioruna.

Dom im. Gerharta Hauptmanna „Haus Wiesenstein”
Zbudowany w dzielnicy Jagniątków w latach 1900/1901 dom mieszkalny
pisarza, w którym mieszkał do swojej śmierci w roku 1946. Hol ozdobiony freskami Avenariusa (1922). Dzisiaj mieści Muzeum im. Hauptmanna i Miejsce Polsko-Niemieckich Spotkań.

Muzeum Karkonoskie
Początki z końcem XIX wieku. Obecny budynek zbudowany w latach 1912-1914. Cenne eksponaty, m.in. liczące 8 tys. okazów zbiory szkła (przede wszystkim szkło czeskie i śląskie).

Miejski kościół parafialny
św. Erazma i Pankracego

Najstarsza budowla Jeleniej Góry (XIV w.). Bazylika z kamienia łamanego z barokową kopułą wieży (1736).

Cieplice Śląskie Zdrój
W obrębie miejskim Jeleniej Góry. Najstarsze polskie uzdrowisko (od 1281 r.). Źródła mineralne do 90° C. Najstarszy budynek uzdrowiskowy
(„Długi dom”, budowla pocysterska z r. 1546, przebudowana na styl barokowy).

 

Faltblatt „Kościół Łaski p.w. Świętego Krzyża w Jeleniej Górze”

Faltblatt „Kościół Łaski p.w. Świętego Krzyża w Jeleniej Górze”

Kontakt

Centrum Informacji
Turystycznej i Kulturalnej

58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27

it@jeleniagora.pl
www.jeleniagora.pl