Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbHMarketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Region turystycznyRegion gospodarczyRegion kulturowyZarząd Regionu

Kaplica św. Anny

Kaplica św. Anny Wódz.
„Pogmatwane przez łaskę i nienawiść stron, oblicze jego charakteru kołysze historyczny ton” – pisze Fryderyk Schiller w prologu do swojego „Wallensteina”.  Albrecht von Wallenstein (właściwie Waldstein/Valdštejn) należy do najbardziej barwnych osobowości w europejskiej historii. Podczas wojny trzydziestoletniej awansował ten szlachcic z Północnych Czech na głównodowodzącego wojsk cesarskich, zanim w roku 1634 – pod zarzutem zdrady – został zamordowany w Cheb/Eger. Najpierw pochowano go w klasztorze kartuzów w Valdice/Walditz, a w roku 1785 prochy złożono w Mnichovo Hradištĕ/ niem. Münchengrätz w Północnych Czechach.

Grób.
Grobowiec znajduje się w Kaplicy św. Anny. W roku 1934 został  on ozdobiony czerwonym marmurem i płaskorzeźbą z brązu. hW³.x.²..W roku 1975 grobowiec został ponownie otwarty, aby w drodze naukowego zbadania kości móc stwierdzić, czy jest uzasadnienie w przypuszczeniu zachorowania głównodowodzącego na syfilis. Poświęcona w roku 1723 Kaplica – od 1966 r. wyposażona w liczne, pochodzące ze Środkowych Czech rzeźby z piaskowca – przylega do kościoła p.w. Trzech Króli. Obie budowle należą do godnego zwiedzenia areału pałacowo-klasztornego, który w latach 1621-1945 był w posiadaniu rodziny Waldstein.

Pałac.
Na starym założeniu klasztornym zbudowano najpierw budowlę renesansową, z której z początkiem XVIII w. powstał   trzyskrzydłowy pałac barokowy. W jego murach pisano historię: w roku 1833 podczas „Konferencji w Münchengrätz“ odbyło się ostatnie spotkanie Świętego Przymierza: austriackiego cesarza Franciszka I, rosyjskiego cara Mikołaja I i pruskiego następcy tronu Fryderyka Wilhelma. We wspaniałym wnętrzu pałacowym fascynują historyczne pomieszczenia z ich barokowo-rokokowym wyposażeniem oraz cennymi zbiorami, wśród nich fajansami z Delft. Prawdziwym klejnotem jest klasycystyczny teatr pałacowy z zachowanymi do dziś dekoracjami, kostiumami i rekwizytami. Tutaj odbywają się regularnie ciągle jeszcze widowiska sceniczne.

Kaplica św. Anny Kaplica św. Anny Kaplica św. Anny

Godziny otwarcia:

Pałac i Kaplica św. Anny
kwiecień
w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 08.45 – 15.00

maj - wrzesień
od wtorku do niedzieli
w godz. 08.45 – 16.00

październik
w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 08.45 – 15.00

kwiecień i październik
grupy powyżej 15 osób
po uprzednim uzgodnieniu
również w tygodniu (oprócz poniedz.)

albo otwarcie po uprzednim uzgodnieniu

Oprowadzania:

Zwiedzanie oprowadzane
jest odpłatne

1. Zwiedzanie (wnętrza zamku) trwa ok. 50 min.

2. Zwiedzanie (teatr empirowy) trwa ok. 15 min.

3. Zwiedzanie (Kaplica św. Anny z grobowcem Wallensteina) trwa ok. 30 min.

Cele wycieczkowe:

Ruiny zamku w Trosky
pochodzą z XIV stulecia. Dwie wieże: „Stara kobieta” i „Dziewica”.
Stanowią symbol Czeskiego Raju (najstarszy obszar ochrony przyrody w Czechach w trójkącie Turnov/Turnau, Mnichovo Hradiště/Münchengrätz i Jičin / Jitschin).

Kościół w Rovensko pod
Troskami z drewnianą dzwonnicą.
Pryzmatyczna budowla wieńcowa z roku 1630. Atrakcja: serca dzwonów są skierowane do góry i uruchamiane przez nadepnięcie.

Pałac w Hruby Rohozec/
Groß Rohosetz

Zamek zbudowany ok. 1300 r. na stromym zboczu rzeki. W r. 1516 przebudowano go w stylu późnogotyckim, a w roku 1822 w stylu klasycystycznym. Wspaniałe wyposażenie wnętrz sięgające od renesansu aż do okresu czeskiej sanacji. Wielokrotnym gościem w pałacu był Rainer Maria Rilke.

Pałac w Frỳdlant / Friedland
Stanowi połączenie wczesnogotyckiego zamku i renesansowego pałacu. Podczas wojny trzydziestoletniej był w posiadaniu Wallensteina (jako „Frydlantczyk” słynny wówczas w całej Europie). Pałac posiada
ponad 50 otwartych dla zwiedzających wnętrz. Był  jednym z prototypów dla powieści Kafki „Zamek”.

 

Kontakt

Narodowy Instytut Ochrony Zabytków – Pałac Państwowy w Mnichovo Hradiště
CZ-295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +42 (326) 773098
Fax: +42 (326) 772198

www.stc.npu.cz
www.mnhradiste.cz
mhradiste@stc.npu.cz