Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Brautschau der Ideen – Burza nápadů

Projekt-„Braut“ suchte Projekt-„Bräutigam“

Durch das sächsisch-tschechisch Kleinprojekt „Brautschau der Ideen – zwei Länder, viele Ideen, neue Partnerschaften“ wurden Ideen kreiert, die den Ausgangspunkt bieten können, die Zusammenarbeit zwischen tschechischen und deutschen Einrichtungen zu intensivieren und die Menschen miteinander bekannt zu machen. In einem Workshop am 24.10.2017 wurden 34 spannende Ideen – von sehr innovativ bis äußerst erstaunlich – von ihren Ideenträgern präsentiert und zeugen von deren alltäglich großem Engagement sowie deren Einfallsreichtum. Ideenträger waren zum Beispiel Vereine und Leistungsträger unterschiedlichster Art, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie städtische Organisationen. Fachlichen Input gab es zusätzlich zu den Schwerpunkten „Kreative Ideenentwicklung“ und zu den „Erfolgsfaktoren und Hemmnissen im Umgang mit den euroregionalen Kleinprojektefonds“. Mit der Ideenbörse ist ein Impuls gegeben worden, um Partnerschaften zu bilden und Fördermittel für die Projektumsetzung nutzen zu können. Alle Ideen sind in der Broschüre „Brautschau der Ideen“ zusammengefasst und mit Wissenswertem rund um die grenzübergreifenden Kleinprojektefonds ergänzt. Potenzielle Antragsteller erhalten fachliche Beratung bei den Projektkoordinatoren der trinationalen Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.

Projekt-„nevěsta“ hledal projekt-„ženich"

Díky sasko-českému malému projektu „Burza nápadů - dvě země - mnoho nápadů - nová partnerství“ vznikly ideje, které mohou nabídnout výchozí bod pro zintenzivnění spolupráce mezi českými a německými institucemi a vzájemné seznámení lidí. V rámci workshopu 24.10.2017 bylo svými nositeli prezentováno 34 zajímavých idejí – od velmi inovativních až po ty nápadně překvapivé, což svědčí o jejich velkém každodenním nasazení a kreativitě. Jednalo se například o spolky a o poskytovatele služeb nejrůznějšího druhu, kteří přinesli své ideje. Instituce pracující s dětmi a mládeží a městské organizace. Odborný input zahrnoval témata „kreativního utváření idejí“ a „Faktory pro úspěch a překážky při využívání euroregionálních fondů malých projektů". Burza nápadů dala podnět k navazování partnerství a k využívání dotačních prostředků pro realizace projektů. Všechny ideje jsou souhrnně uvedeny v publikaci „Burza nápadů" a doplněny cennými informacemi o přeshraničních fondech malých projektů. Potenciální žadatelé mohou využít odborné poradenství u koordinátorů programu Fondu malých projektů třístranného Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Brautschau der Ideen Brautschau der Ideen
Brautschau der Ideen Brautschau der Ideen

Förderhinweis

Dieses Projekt wird durch die Europäische Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Sachsen-Tschechien 2014–2020 mit Fördermitteln unterstützt.

Projekt »Burza nápadů – dvě země – mnoho nápadů – nová partnerství« je podporován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa«.English Česky Polski Français Serbsce