Skip Navigation

Regionální projekty

Oberlausitz Vielechancenland oberlausitz_vielechancenland_logo

Regionální projekty

Cílem vstupní stránky www.oberlausitz.com/wirtschaft je poskytnout přehled o regionu a uvést kompetentní kontakty.

Jako Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO) jsme společností okresů Bautzen a Görlitz a regionální spořitelny. Považujeme se za společnost podobnou agentuře s odbornými znalostmi v oblasti vytváření sítí, rozvoje a marketingových projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu. Kromě toho se v případě potřeby ujímáme jménem akcionářů nebo z vlastní iniciativy i projektů mimo tradiční odvětví cestovního ruchu.

Proto je pro nás důležité jmenovat pro konkrétní odvětví a oblasti zájmu kontaktní osoby, jejichž odborné znalosti přesahují naše vlastní.

Dalším zájmem je prezentovat regionální projekty v rámci naší vlastní sféry vlivu a nabídnout jim atraktivní rámec pro prezentaci a interakci. Tento cíl sledujeme prostřednictvím sekce "Regionální projekty" a tematických vstupních stránek. Tento přehled si nečiní nárok na vyčerpávající prezentaci všech iniciativ a projektů v regionu Horní Lužice.

Obchodní den v Horní Lužici

Den podnikání v Horní Lužici je každoroční akce pořádaná okresy Budyšín a Görlitz. Akce se koná každoročně první čtvrtek v listopadu v Löbau a slouží především k ocenění hornolužických podnikatelů. Během tohoto dne se také uděluje cena pro hornolužické podnikatele. Hornolužický podnikatelský den byl zahájen v roce 2018 a má se stát nejvýznamnější networkingovou akcí v regionu. My jako MGO jsme byli pověřeni okresy, abychom tuto akci zorganizovali a vedli.

Na podnikatelský den

Cena pro hornolužické podnikatele

Cena hornolužického podnikatele se každoročně uděluje třem stejně významným podnikatelům. Cena existuje od roku 1996 a od roku 2014 ji udělují oba okresy Bautzen a Görlitz. Od roku 2017 budou členové poroty vypracovávat návrhy na každoroční zaměření soutěže, o kterém rozhodnou okresy. Cena se uděluje v rámci Oberlausitzského podnikatelského dne. Jako MGO jsme členem poroty a okresy nás pověřily organizací a realizací akce.

K Ceně pro hornolužického podnikatele

Hornolužická kampaň za kvalifikovanou pracovní sílu

V roce 2018 byla vyvinuta kampaň pro kvalifikované pracovníky "Punktlandung Oberlausitz", která byla poprvé uvedena na trh. Kampaň vznikla v rámci projektu financovaného svazy kvalifikovaných pracovních sil okresů Bautzen a Görlitz. První umístění bylo rovněž financováno. Smyslem této regionální kampaně je uvést na trh klíčové projekty a iniciativy v Horní Lužici s rozpoznatelnou tváří. Cílem je usnadnit potenciálním navrátilcům nebo žadatelům orientaci v regionu.

Ke kampani o kvalifikované pracovní síle

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

S partnerskou podporou okresů Bautzen a Görlitz
a regionálních spořitelen.