Skip Navigation

Specialisté

Oberlausitz Vielechancenland oberlausitz_vielechancenland_logo
Kampaň specialistů "Přesné přistání v Horní Lužici"

Kampaň specialistů

"Přesné přistání v Horní Lužici"

Motivem kampaně jsou kvalifikovaní pracovníci © OEGraphic

V rámci kampaně na podporu kvalifikované pracovní síly "Punktlandung Oberlausitz" spolupracuje společnost Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH s regionálními iniciativami a projekty na přilákání kvalifikovaných pracovníků a navrátilců v rámci projektu. Cílem kampaně je propagovat Horní Lužici jako atraktivní místo pro život a práci. Kvalifikovaní pracovníci a dělníci, kteří žijí mimo region, by měli Horní Lužici jako takovou vnímat. Prostřednictvím propojení nabídek, iniciativ a akcí pořádaných hornolužickými subjekty by měli potenciální navrátilci a kvalifikovaní pracovníci získat ucelený přehled o svých možnostech.

Kampaň na podporu kvalifikované pracovní síly představuje region navenek jako atraktivní značku zaměstnavatele a zaměstnance a má přispět k uspokojení poptávky po kvalifikované pracovní síle ze strany zaměstnavatelů v Horní Lužici. Komunikačním jádrem projektu je Horní Lužice jako silný a perspektivní region. Představuje pozitivní a relevantní, tvrdé a měkké lokalizační faktory, které hovoří ve prospěch návratu nebo stěhování do regionu. Dále je podporováno povědomí a vnímání kvalifikované pracovní síly a burz práce pro navrátilce, pracovních portálů a nabídek pracovních míst. To vytváří přidanou hodnotu pro celý region.

Cílovou skupinou kampaně jsou tzv. profesní skupiny MINT, tj. lidé pracující v oblasti matematiky, IT, přírodních věd a techniky.

Informace o veletrzích a portálech pracovních příležitostí, přednášejících, kontaktech v regionu a kampani naleznete na adrese

www.punktlandung-oberlausitz.de

Toto opatření je spolufinancováno z daňových příjmů na základě rozpočtu schváleného poslanci saského zemského sněmu.

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

S partnerskou podporou okresů Bautzen a Görlitz
a regionálních spořitelen.