Skip Navigation

Přístupnost

Oberlausitz

Prohlášení o přístupnosti

Společnost Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH se snaží zpřístupnit své webové stránky v souladu se saským zákonem o inkluzi (SächsInklusG) a zákonem o bezbariérových webových stránkách (BfWebG) ve spojení s nařízením o bezbariérových informačních technologiích (BITV 2.0). BfWebG je doplněn vyhláškou o bezbariérových webových stránkách (BfWebVO). Tyto zákony jsou vypracovány v souladu se směrnicí (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky oberlausitz.com, oberlausitz.business, via-sacra.info a lausitzer-fisch.de.

 

Stav přístupnosti

Přístupnost je založena na mezinárodně platných pokynech pro přístupnost webového obsahu (WCAG 2.1) na úrovni shody AA a evropské normě EN 301 549, verze 3.2.1. U dokumentů PDF je rovněž dodržována mezinárodní norma PDF/UA-1.

Tyto webové stránky jsou podle výše uvedených pokynů přístupné pouze částečně.

 

Příprava prohlášení

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 12. 4. 2022.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud si na našich webových stránkách všimnete nedostatků v přístupnosti nebo pokud budete potřebovat informace o nepřístupném obsahu, kontaktujte nás:

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

info@oberlausitz.com

Nahlášené nedostatky se budeme snažit odstranit nebo vám nepřístupné informace poskytneme v přístupné formě.

 

Postup vymáhání

Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů jste vznesli dotaz týkající se přístupnosti našich webových stránek. Pokud v přiměřené lhůtě (obvykle čtyři týdny) nenaleznete uspokojivé řešení, můžete se obrátit na úřad státního zmocněnce pro začleňování osob se zdravotním postižením (Centrum pro vymáhání) při Saském státním kancléřství, který je pověřen vymáhacím řízením. Centrum pro vymáhání podporuje mimosoudní řešení sporů, pokud dojde ke konfliktu mezi saskými veřejnými orgány a uživateli webových stránek nebo mobilních aplikací. Toto rozhodčí řízení je bezplatné. Účast právního zástupce není nutná.

Kontaktní osoba: Mgr:
Saské státní kancléřství
Úřad státního zmocněnce pro začleňování osob se zdravotním postižením
Centrum vymáhání
Archivstraße 1
01097 Drážďany

Telefon: 0351 564 10713
Fax: 0351 564 10999
E-mail: durchsetzungsstelle@sk.sachsen.de
Webové stránky: https: //www.durchsetzungsstelle.sachsen.de

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

S partnerskou podporou okresů Bautzen a Görlitz
a regionálních spořitelen.