Skip Navigation

Ochrana údajů

Oberlausitz

Prohlášení o ochraně údajů

1. Přehled údajů na první pohled

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte náš web. Osobní údaje jsou všechna data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v potisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky shromažďují další data, když navštívíte web. Jedná se především o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba návštěvy stránky). Tato data se zaznamenávají automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

Na co používáme vaše data?Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo správné poskytování webových stránek. K analýze chování uživatelů lze použít i jiná data.

Jaká práva k vašim údajům máte?Máte právo dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů kdykoli zdarma. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku. Máte také právo podat stížnost u odpovědného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při surfování. To se děje především pomocí cookies a tzv. Analytických programů. Vaše chování při surfování je obvykle analyzováno anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Proti této analýze můžete namítat nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Proti této analýze můžete protestovat. V tomto prohlášení o ochraně údajů vás budeme informovat o možnostech námitek.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání tohoto webu jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědném subjektu

Odpovědným orgánem pro zpracování dat na této webové stránce je:

Marketingová společnost Oberlausitz-Niederschlesien mbH Humboldtstrasse 25 02625 Bautzen

Telefon: +49 3591 4877-0 email: info@oberlausitz.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy nebo podobné).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Odpovědným kontrolním úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů ve federálním státě, ve kterém sídlí naše společnost. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo splnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu, tento web používá SSL nebo. TLS šifrování. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a pokud je to nutné, právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku.

Námitky proti reklamním e-mailům

Tímto protestujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci imprintové povinnosti pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie

Některé webové stránky používají tzv. Cookies. Cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uloženy v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. Relační soubory cookie. Po vaší návštěvě budou automaticky odstraněny. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou vyžadovány k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se nastavují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR uloženo. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Server log files, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, což umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, budou pro účely zpracování dotazu a v případě dalších otázek uloženy. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s ukládáním dat nebo již nebude použit účel uložení dat (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Přihlaste se k odběru novinek pro hosty

V našem informačním bulletinu obdržíte e-mailem velkou sezónní inspiraci pro cestování. Používáme Newsletter2Go jako poskytovatele služeb pro zasílání našich zpravodajů. V rámci vaší registrace souhlasíte s tím, že vaše zadaná data budou přenesena do Newsletter2Go. Vezměte prosím na vědomí předpisy o ochraně údajůa všeobecnépodmínky Newsletter2Go.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro založení, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o použití), pokud je to nezbytné pro umožnění nebo vyúčtování uživatele za používání služby.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu odstraněny. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavírání smlouvy pro internetové obchody, maloobchodníky a přepravu zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrovou institucí pověřenou zpracováním plateb. K dalšímu přenosu dat nedochází, nebo pouze pokud s přenosem výslovně souhlasíte. Vaše data nebudou předána třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování dat ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Web je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, naváže se připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Otevřená mapa ulic

Integrujeme mapy služby „OpenStreetMap“ ( https://www.openstreetmap.de), které nabízí Nadace OpenStreetMap Foundation (OSMF) na základě licence Open Data Commons Open Database (ODbL). Pokud víme, data uživatelů jsou používána OpenStreetMap výhradně za účelem zobrazení mapových funkcí a dočasného uložení zvolených nastavení. Tato data mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle se provádí v nastavení jejich mobilních zařízení). Data mohou být zpracována v USA. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH


S partnerskou podporou okresů Bautzen a Görlitz a regionálních spořitelen.