Skip Navigation

Projekty regionalne

Oberlausitz Vielechancenland oberlausitz_vielechancenland_logo

Projekty regionalne

Strona docelowa www.oberlausitz.com/wirtschaft ma na celu przedstawienie przeglądu regionu i wskazanie kompetentnych osób kontaktowych.

Jako Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO) jesteśmy spółką powiatów Bautzen i Görlitz oraz regionalnych kas oszczędnościowych. Postrzegamy siebie jako firmę podobną do agencji z doświadczeniem w tworzeniu sieci, rozwoju i projektach marketingowych, szczególnie w branży turystycznej. Ponadto podejmujemy się projektów spoza tradycyjnej branży turystycznej w imieniu udziałowców lub z własnej inicjatywy, w zależności od potrzeb.

Dlatego ważne jest dla nas, aby wyznaczyć osoby kontaktowe dla określonych sektorów i obszarów zainteresowania, których wiedza wykracza poza naszą własną.

Kolejną kwestią jest prezentacja projektów regionalnych w naszej własnej strefie wpływów i zaoferowanie im atrakcyjnych ram prezentacji i interakcji. Dążymy do tego celu za pomocą sekcji "Projekty regionalne" i stron docelowych związanych z tematem. Niniejszy przegląd nie stanowi wyczerpującej prezentacji wszystkich inicjatyw i projektów w regionie Górnych Łużyc.

Górnołużycki Dzień Biznesu

Dzień Przedsiębiorczości Górnych Łużyc to coroczne wydarzenie organizowane przez powiaty Bautzen i Görlitz. Odbywa się w pierwszy czwartek listopada każdego roku w Löbau i służy przede wszystkim uhonorowaniu przedsiębiorców z Górnych Łużyc. W tym dniu wręczana jest również Nagroda Przedsiębiorców Górnych Łużyc. Górnołużycki Dzień Przedsiębiorczości został zainaugurowany w 2018 roku i ma stać się najważniejszym wydarzeniem networkingowym w regionie. Jako MGO otrzymaliśmy zlecenie od powiatów na organizację i prowadzenie tego wydarzenia.

Do dnia biznesowego

Górnołużycka Nagroda dla Przedsiębiorców

Nagroda Przedsiębiorców Górnych Łużyc przyznawana jest corocznie trzem przedsiębiorcom o równej pozycji. Nagroda istnieje od 1996 r., a od 2014 r. jest przyznawana przez dwa powiaty Bautzen i Görlitz. Począwszy od 2017 r. członkowie jury będą przygotowywać propozycje corocznego tematu konkursu, o którym zadecydują powiaty. Nagroda przyznawana jest w ramach Oberlausitz Business Day. Jako MGO jesteśmy członkiem jury i otrzymaliśmy zlecenie od powiatów na organizację i realizację tego wydarzenia.

Za Górnołużycką Nagrodę dla Przedsiębiorców

Kampania na rzecz wykwalifikowanej siły roboczej na Górnych Łużycach

Kampania na rzecz wykwalifikowanej siły roboczej "Punktlandung Oberlausitz" została opracowana w 2018 r. i po raz pierwszy wprowadzona na rynek. Kampania powstała w ramach projektu finansowanego przez sojusze na rzecz wykwalifikowanej siły roboczej z powiatów Bautzen i Görlitz. Sfinansowano również pierwsze zatrudnienie. Ideą tej regionalnej kampanii jest promowanie kluczowych projektów i inicjatyw na Górnych Łużycach na zewnątrz z rozpoznawalną twarzą. Celem jest ułatwienie potencjalnym osobom powracającym lub ubiegającym się o pracę odnalezienia się w regionie.

Kampania na rzecz wykwalifikowanej siły roboczej

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Przy partnerskim wsparciu powiatów Bautzen i Görlitz
oraz regionalnych kas oszczędnościowych.