Skip Navigation

Specjaliści

Oberlausitz Vielechancenland oberlausitz_vielechancenland_logo
Kampania specjalistów "Lądowanie precyzyjne na Górnych Łużycach"

Kampania specjalistów

"Lądowanie precyzyjne na Górnych Łużycach"

Kampania motywująca wykwalifikowanych pracowników © OEGraphic

W ramach kampanii na rzecz wykwalifikowanej siły roboczej "Punktlandung Oberlausitz" spółka Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH współpracuje z regionalnymi inicjatywami i projektami w celu przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników i osób powracających w ramach projektu. Kampania ma na celu promowanie Górnych Łużyc jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy. Wykwalifikowani pracownicy i robotnicy mieszkający poza regionem powinni tak właśnie postrzegać Górne Łużyce. Dzięki ofertom sieciowym, inicjatywom i wydarzeniom organizowanym przez interesariuszy z Górnych Łużyc, potencjalni repatrianci i wykwalifikowani pracownicy powinni uzyskać kompleksowy wgląd w swoje możliwości.

Kampania na rzecz wykwalifikowanej siły roboczej przedstawia region światu zewnętrznemu jako atrakcyjną markę pracodawcy i pracownika i ma przyczynić się do zaspokojenia popytu na wykwalifikowaną siłę roboczą ze strony pracodawców na Górnych Łużycach. Komunikacyjnym rdzeniem projektu są Górne Łużyce jako silny region z perspektywami. Przedstawia pozytywne i istotne, twarde i miękkie czynniki lokalizacji, które przemawiają za powrotem lub przeprowadzką do regionu. Ponadto wspierana jest świadomość i postrzeganie wykwalifikowanej siły roboczej oraz giełd pracy, portali pracy i ofert pośrednictwa pracy. Tworzy to wartość dodaną dla całego regionu.

Grupą docelową kampanii są tak zwane grupy zawodowe MINT, czyli osoby pracujące w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii.

Informacje o targach pracy i portalach, prekursorach, kontaktach w regionie i kampanii można znaleźć na stronie

www.punktlandung-oberlausitz.de

Środek ten jest współfinansowany z dochodów podatkowych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez członków saksońskiego parlamentu krajowego.

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Przy partnerskim wsparciu powiatów Bautzen i Görlitz
oraz regionalnych kas oszczędnościowych.