Skip Navigation

Dostępność

Oberlausitz

Deklaracja w sprawie dostępności

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH dokłada wszelkich starań, aby jej strony internetowe były dostępne zgodnie z saksońską ustawą o integracji (SächsInklusG) i ustawą o stronach internetowych bez barier (BfWebG) w połączeniu z rozporządzeniem o technologiach informacyjnych bez barier (BITV 2.0). Ustawę BfWebG uzupełnia rozporządzenie w sprawie stron internetowych bez barier (BfWebVO). Przepisy te zostały opracowane zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/2102.

Niniejsze oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do oberlausitz.com, oberlausitz.business, via-sacra.info i lausitzer-fisch.de.

 

Status dostępności

Dostępność opiera się na obowiązujących na całym świecie wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) na poziomie zgodności AA oraz europejskiej normie EN 301 549, wersja 3.2.1. W przypadku dokumentów PDF przestrzegana jest również międzynarodowa norma PDF/UA-1.

Strony te są tylko częściowo dostępne zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi.

 

Przygotowanie oświadczenia

Niniejsza deklaracja została ostatnio zaktualizowana w dniu 12.04.2022 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki w dostępności na naszych stronach internetowych lub jeśli potrzebujesz informacji na temat niedostępnych treści, skontaktuj się z nami:

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Humboldtstraße 25
02625 Bautzen

info@oberlausitz.com

Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić zgłoszone braki lub udostępnić niedostępne informacje w przystępnej formie.

 

Procedura egzekwowania prawa

Użytkownik złożył zapytanie dotyczące dostępności naszej strony internetowej, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Jeśli w rozsądnym terminie (zazwyczaj cztery tygodnie) nie zostanie znalezione zadowalające rozwiązanie, można skontaktować się z biurem Pełnomocnika Krajowego ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych (Centrum Egzekwowania Prawa) w Saksońskim Urzędzie Kanclerskim, które jest odpowiedzialne za procedurę egzekwowania prawa. Centrum Egzekucyjne wspiera pozasądowe rozstrzyganie sporów w przypadku konfliktów między organami publicznymi w Saksonii a użytkownikami stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Ta procedura arbitrażowa jest bezpłatna. Zaangażowanie radcy prawnego nie jest wymagane.

Kontakt:
Urząd Kanclerski Saksonii
Biuro Pełnomocnika Krajowego ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych
Centrum Egzekucyjne
Archivstraße 1
1097 Drezno

Telefon: 0351 564 10713
Faks: 0351 564 10999
E-mail: durchsetzungsstelle@sk.sachsen.de
Strona internetowa: https://www.durchsetzungsstelle.sachsen.de

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH


Przy partnerskim wsparciu powiatów Bautzen i Görlitz oraz regionalnych kas oszczędnościowych.