Skip Navigation

Radost z poznání

Oberlausitz Kulturentdeckerland oberlausitz_kulturentdeckerland_logo
Radost z poznání

Radost z poznání

Vědecká knihovna © Mario Kegel photok

Nechte se vtáhnout do světa vědy nositelů Nobelovy ceny a významných hornolužických badatelů.

Horní Lužici můžete prožít jako otevřenou knihu pohnutých evropských dějin. Nechte se vtáhnout do světa vědy, hornolužických nositelů Nobelovy ceny a velkých badatelů.

Objevte životní dílo Lessinga, Böhmeho, Sculteta nebo knížete von Pückler-Muskau a prožijte vzrušující kapitoly evropských dějin na inspirativních místech. V kulturních pokladech Horní Lužice se skrývá bohatství vědomostí a moudrosti!
Objevte fascinující kulturní poklady Horní Lužice.

Horní Lužici můžete prožít jako otevřenou knihu pohnutých evropských dějin.

Architektonické skvosty nebo podmanivá místa poznání, jedinečná posvátná místa a historicky vyvinuté řemeslné tradice - od ikony klasické moderny po krajinu světového dědictví - Horní Lužice je plná kulturních zajímavostí a nezapomenutelných dojmů.

Objevte fascinující kulturní poklady Horní Lužice.

Hornolužická kultura nikdy neodjíždí na dovolenou

Od špičkových koncertů a akcí pod širým nebem v létě přes jedinečné lužickosrbské tradice a velikonoční slavnosti až po atmosférické vánoční trhy v Görlitz a Budyšíně - hornolužická kultura si nikdy nebere dovolenou.

- ale dělá z té vaší výjimečný zážitek - v kteroukoli roční dobu!

Lessingovo životní dílo

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) byl jedním z průkopníků německého národního divadla. Kolem 1000 jeho děl bylo přeloženo do 40 jazyků. "Nathan Moudrý", "Minna von Barnhelm" a "Emilia Galotti" patří k nejčastěji uváděným jevištním klasikám. Lessingovy bajky jsou stále oblíbené u mladých i starších a ideály kontroverzního osvícenského filozofa jsou aktuálním tématem ve školách a na univerzitách.

Protože Lessingův rodný dům byl zničen požárem, postavili občané Kamenze novou reprezentativní budovu a v roce 1931 otevřeli muzeum svého velkého syna.  

Lessingovo muzeum Kamenz

Sbírka vědy a výzkumu

Hornolužická vědecká knihovna je jedním z nejvýznamnějších veřejných sbírkových a informačních center mezi Drážďany a Vratislaví. Svými fondy podporuje zejména vědu a výzkum. Jako vědecká regionální knihovna na pomezí německého a polského historického bádání shromažďuje poznatky minulých dob a poklady sjednocujícího kulturního dědictví. 

Hornolužická vědecká knihovna

Památník průmyslu

Povrchová těžba a Lužice jsou neoddělitelně spjaty. V energetické továrně Knappenrode se můžete přesvědčit, jak důležité byly a stále jsou poklady ze země.
V areálu a budovách průmyslového muzea se dříve nacházela továrna na brikety Werminghoff. Dnes zde najdete moderní expozici, která vás vezme na cestu časem.

Energetická továrna Knappenrode

Překvapivě rozmanité

Jedinečné v Německu - důležité pro Evropu: toto jsou dvě žitavské postní látky. Velké postní plátno v kostele Svatého Kříže, vytvořené v roce 1472, vypráví v 90 obrazech příběhy z Bible. Malé postní plátno z roku 1573 ve Františkánském klášterním muzeu zobrazuje ukřižování Krista ve velkém formátu. V bývalém klášteře se můžete procházet středověkými komnatami, jako je kostel a křížová chodba.  V přístavbě ze 17. století se nachází bývalá radní knihovna se sbírkou rarit, která se v průběhu staletí rozrostla v barokní komnatu umění a kuriozit. V klášterním kostele se nachází unikátní epitafní poklad, sbírka pamětních desek z 16. až 18. století.

Žitavská městská muzea

© 2024 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH


S partnerskou podporou okresů Bautzen a Görlitz a regionálních spořitelen.