Skip Navigation

szczegóły

Oberlausitz Landschaftswunderland oberlausitz_landschaftswunderland_logo

Froschradweg

Ścieżka rowerowa dla żab o długości ok. 260 km prowadzi wokół wrzosowisk górskich i krajobrazu stawów. Wydmowe lasy, podmokłe łąki, torfowiska - cały teren jest rajem dla żab. A także dla wszystkich zainteresowanych rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Są tu tak wyjątkowe, że UNESCO objęło ich ochroną rezerwat biosfery. Trasa rowerowa, zaprojektowana jako trasa okrężna, biegnie przez 264 kilometry przez słabo zaludniony obszar, w którym język i zwyczaje Łużyców są wciąż żywe. Pojezierze Łużyckie zaczyna się w północnej części, Bad Muskau z chronionym przez UNESCO parkiem na trasie leży na wschodzie, a pomiędzy kryje się splendor kompleksu rododendronów Kromlau - zachwycający kontrast między dziką i ukształtowaną przyrodą.

Dalsza informacja

© 2021 Marketing-Gesellschaft
Oberlausitz-Niederschlesien mbH